Skip To The Main Content
bg-photo-home4-1920
 • 14253 Jr. Technical Designer Payments & Cards

  De dienst ICT Payments & Cards is end-to-end verantwoordelijk voor ICT delivery in het domein Betaalverkeer en Kaarten. Ze bedienen klanten met volgende producten: ??Kaarten ??SEPA credit transfers ??SEPA direct debits ??Current accounts ??Cash, chèques Ze coveren ICT delivery end-to-end, van Front-end toepassingen tot back-end verwerking (Mainframe toepassingen); van feasibility tot werkuitvoering en maintenance. Het domein Betaalverkeer en Kaarten is een boeiend domein, volop in evolutie. Denk maar aan PSD2, Instant Payments of de virtualisatie van de bankkaart. Deze evoluties brengen heel wat workload met zich mee en het is in die context dat we hun dienst willen versterken. Ze zijn specifiek op zoek naar een Technical Designer voor het domein Payments and Cards. Jouw takenpakket:

  • Als Technical Designer bouw je verder op de functionele analyse. Het is jouw taak om deze te begrijpen en te vertalen naar een performante technische oplossing.
  • Je werkt binnen het kader van architectuur, standaarden en normen. Je maakt een technisch ontwerp dat je bespreekt met de functioneel analist en het projectteam.
  • Je zorgt voor de nodige kadering, ondersteuning en coördinatie richting de developers. (Geautomatiseerde) testen zorgen voor de nodige kwaliteit.
  • Je bent verantwoordelijk voor de functionele analyse van informatiesystemen zodat deze tegemoet komen aan de business behoeften en dit binnen het kader van architectuur, standaarden en normen.
  • Je maakt als analist een end-to-end functionele analyse die je documenteert en bespreekt met business en vervolgens overdraagt naar de technische medewerkers van het team.
  • Je stelt test cases op aan de hand van de analyse en voert deze nadien uit om een kwalitatieve oplevering te kunnen garanderen

 • Method Validation Engineer

  Als Method Validation Engineer ben je verantwoordelijk voor de validatie van analytische testmethodes zoals spectrofotometrie en Karl Fisher waterbepaling. Je stelt project planningen op en schat risico’s in projecten in. De Method Validation Engineer is een expert in HPLC, UPLC, UV/Vis, TUR en Coulometrie en een meester in troubleshooting (DMAIC). Je rapporteert aan de QC project lead. Verder neem je als Method Validation Engineer volgende taken op: • Coördineren van methodevalidatie studies • Schrijven van protocollen, test scripts en methodevalidatie-rapporten • Plannen van eigen projectactiviteiten • Troubleshooting van issues • Eindverantwoordelijk voor een zorgvuldige implementatie van nieuwe testmethodes en procedures in de bestaande QC Operaties • Debriefen van projecten

 • Project Ingenieur verpakkingslijnen

  Als Project Ingenieur ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en verbeteren van bestaande processen en het ontwikkelen van nieuwe processen voor de toegewezen verpakkingslijnen. Je werkt samen met verschillende interne afdelingen en hebt contact met de externe toeleveranciers. De Project Ingenieur zal ook bijdragen aan de implementatie van nieuwe projecten, uiteraard volgens de geldende kwaliteitseisen en binnen de vooropgestelde budgetten. Verder neem je volgende taken nog op:

  • Het aanmaken van offerteaanvragen, bestellen, opvolgen, controle en goedkeuren van de facturen
  • Het uitwerken van operationele parameters (wisseltijden, prestaties,…)
  • Het documenteren van bestaande en nieuwe processen (instellinginstructies, procesbeschrijvingen, onderhoudsinstructies, validaties,…)
  • Bereid zijn om opleidingen te volgen in het kader van continues aprovement
  • Geven van trainingen aan de interne medewerkers

 • Junior Recruiter

  Om het recruitment team te versterken, zijn we momenteel op zoek naar een Junior Recruitment & Selection Officer die zal zorgen voor de werving en de selectie van kandidaten (blue collar) . Jaarlijks werven ze zo'n 150 to 200 nieuwe medewerkers aan Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor de rekrutering van de kandidaten die opstarten Hoofdtaken •Je staat in voor de aanwerving operationele profielen: •Je staat in voor de publicatie van de vacatures op de interne en externe jobsites •Je gaat actief op zoek naar geschikte kandidaten via CV-databases en social media: VDAB, Stepstone, Facebook, LinkedIn, … •Je screent de kandidaten die je ontvangt via rekruteringspartners en volgt deze samen met hen op •Je zorgt ervoor dat onze cv-database te allen tijde up to date is •Nadat je kandidaten telefonisch gescreend hebt en online testen liet uitvoeren, voer je selectiegesprekken met hen •Aan geselecteerde kandidaten licht je het salarispakket toe en je zorgt er bij hun start voor dat deze nieuwe collega's goed onthaald worden •Je vertegenwoordigt het bedrijf op diverse rekruteringsevenementen: jobbeurzen, campusrekrutering, jobdagen, ... •Je rapporteert over je uitgevoerde acties en resultaten aan de Coordinator Recruitment & Selection •Je bent een echte ambassadeur van het bedrijf en zorgt voor de aanwerving van gepassioneerde kandidaten met een ondernemersmentaliteit en een sterke teamspirit

 • HR Payroll Officer

  You will create and monitor personnel files in our payroll software package Dynamics AX. You will enter, verify and validate timesheets. You will update employee data and complete social documents. You will answer our employees’ requests, regarding all personnel related issues. You present statistics on daily management to meet internal and statutory obligations(evolution of the number of employees, salary analyses...). You maintain the payroll system up to date. You will liaise with staff and management on payroll related queries. You will be responsible for month end consolidation. You assist and support the Payroll Manager with reconciliation and payment of of payroll and group tax.

 • Global HR Business Partner

  . De voornaamste stragegische doelstellingen van onze klant zijn gericht op het verbeteren van de competitiviteit, het ondernemerschap en de performantie binnen de organisatie. De Hr Business Partner heeft hierin een belangrijke rol namelijk de partner zijn die zowel op strategisch als op operationeel en dagelijks niveau deze doelstelling tracht te behalen. Hr moet daarom actief zijn op zowel werknemers/mens- als procesniveau en zal op die manier de cultuur van reactiviteit naar meer proactiviteit ombuigen. De onderneming wil vanuit deze functie streven naar een partnership tussen HR en het management om de korte en lange termijn business resultaten te behalen en dit door middel van meer efficiënte processen. Dit houdt ook in dat HR een gebalanceerde aanpak heeft met betrekking tot alle interne stakeholders. Het gaat hier dan voornamelijk over het management, de werknemers en de vakbonden. De HRBP zal op global niveau mee instaan voor verschillende projecten op het gebied van High Performance ( R&S, L&D, succession planning,...), Entrepreneurship ( leadership, development....), Efficiency ( flexibility, cost & time, HR Tools,...) en dit voor de afdeling R&D. Daarnaast zal de HRBP dankzij zijn/haar comp & ben ervaring in staat zijn om de verschillende functie- en salarishuizen van transparantie te voorzien en op die manier uniformiteit binnen de onderneming bereiken. We zoeken dus een HRBP die mee concrete acties kan ondernemen in de context van verhoging van de competitiviteit en het ondernemerschap binnen de organisatie.

 • SQA Engineer

  Als SQA Engineer bent u verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de leveranciers met betrekking tot kwaliteits- en technisch ondersteunend informatie bij de leveranciers en u volgt correctieve en preventieve acties op die gerelateerd zijn aan afwijking of audits/screenings. Verder ben je verantwoordelijk voor:

  • Uitvoeren en opvolgen van screening/leveranciersevaluatie van grondstoffen en/of verpakkingscomponenten
  • Coördineren van statusmeetings
  • Opvolgen van evaluatie klachten/afwijkingen gemeld door inkomende inspectie, labo en productie
  • Opstellen van kwaliteitsplannen van SQA groep/Quality Agreements
  • Opvolgen leveranciers en evalueren van kwaliteitsstatus
  • Opvolgen acties leverancies om processen onder controle te houden
  • Leveren van actieve bijdrage tot het ISO 14001 kwaliteitssysteem

 • Advocaat/ manager (m/v) regio Mechelen

  Als de nieuwe advocaat/manager is Uw voornaamste opdracht het verzekeren van een efficiënte advisering, begeleiding en procesvoering ten behoeve van de bestaande cliënten. U beheert de dossiers hierbij van A tot Z. Daarnaast breidt U actief het bestaande cliënteel van het kantoor uit. Hiervoor kan U uiteraard terugvallen op de uitstekende reputatie en naambekendheid van het kantoor. U zal actief zijn in o.a. de volgende domeinen: ontslag, aanwerven en tewerkstellen, arbeidsorganisatie, sociale audit, sociaal strafrecht, loon en extralegale voordelen, sociale zekerheid, privacy op het werk,…

 • Bouwkundig Tekenaar

  • Je voert tijdens de studie- & uitvoeringsfase van een project volgende taken uit:
   • Voorstellen van oplossingen
   • Opmeting van hoeveelheden voor het opmaken van meetstaten
   • Vergelijking offertes aannemers
   • Nazicht hoeveelheden vorderingsstaten
   • Controle technische fiches
  • Je maakt aanpassingen aan de basisplannen van de bestaande gebouwen + je stelt digitale plannen op
  • Je bereid werkplannen voor om rondgangen in de bestaande gebouwen uit te voeren + bouwaanvraagplannen opstellen

 • Technisch Ingenieur

  U zal volgende taken toegewezen krijgen: - Ontvangst van prijsaanvragen voor België - Kostprijsberekening na het uitvoeren van een technische studie - Opstellen van de offerte en rekennota's - contacten met klanten via telefoon of @mails - het beheer van uw dossiers van productie tot levering

 • Social Relations Advisor/Coördinator

  Samen met de Manager Labour Relations and Compensation & Benefits, ondersteun en coördineer je het volledige collectief sociaal overleg om een gezonde overlegcultuur te verzekeren en de ondernemingsdoelstellingen te behalen. Als Social Relations Advisor binnen het Social Legal departement van Delhaize sta je in voor volgende taken: Deelname aan het Sociaal overleg:

  • Je zit werkgroepen, commissies en syndicale delegaties voor;
  • Je schrijft en werkt CAO’s en andere akkoorden uit op een creatieve manier;
  • Je werkt onderhandelingsstrategieën uit in samenwerking met stakeholders;
  • Je zetelt in het Paritair Comité;
  Project Management:
  • je beheert multi-disciplinaire projecten vanuit het perspectief sociaal overleg en in samenspraak met o.a. de Manager Labour Relations;
  • Je verzamelt informatie om tot een grondige analyse te komen vanuit het perspectief sociaal overleg;
  • Je formuleert aanbevelingen na ruggenspraak met de relevante stakeholders;
  • Je stelt een actieplan op volgens een projectmatige aanpak;
  Communicatie en opleiding:
  • Om een goede samenwerking met vakbonden te verzekeren, stel je opleidingen voor, werk je opleidingen uit en geef je opleidingen voor de diverse doel publieken over zowel de (juridisch-technische) basis van het sociaal overleg als over interpersoonlijke vaardigheden die van belang zijn in de omgang met vakbonden;
  • Je werkt de communicatie en de communicatiekalender uit in navolging van sociaal overleg;
  • Je werkt een draaiboek uit voor verschillende scenario’s die kunnen ontstaan in het kader van het sociaal overleg;
  Centraal Aanspreekpunt:
  • Om een gezond collectief sociaal overleg te verzekeren, verleen je advies en fungeer je als expert en aanspreekpunt voor vragen van stakeholders met betrekking tot het sociaal overleg (vb. HR managers, lijn management);
  • Je analyseert de vragen en problemen vanuit het perspectief sociaal overleg en je formuleert aanbevelingen;
  • Je houdt een overzicht bij van de lopende vragen en problemen en je levert een bijstand aan de verschillende stakeholders ingeval van sociale acties, zoals bijvoorbeeld stakingen;
  • Je bouwt proactief een goed contact uit met relevante stakeholders (HR managers, lijn management, vakbond, VBO, Comeos, etc.);
  Kennismanagement:
  • Door het bijwonen van externe evenementen en bestuderen van vakliteratuur en actualiteit, hou je de vinger aan de pols op vlak van nieuwe tendenzen in sociale wetgeving en collectief overleg;
  • Je wisselt de kennis met vakgenoten uit binnen en buiten de organisatie;
  • Je bouwt een netwerk van externe partners (advocaten, sociale partners, VBO, Comeos, Sociaal Secretariaat…) uit;
  • Je zorgt voor de opvolging van de wijzigingen in het eigen domein en je communiceert deze naar de betrokken functies;
  Optimalisatie/Modernisering:
  • Je identificeert tekortkomingen in bestaande processen en je stelt ideeën tot modernisatie voor;
  • Je zorgt voor de uitwerking en opvolging van de implementaties m.b.t. best practices, verbeteringsinitiatieven, nieuwe processen, etc.;

 • HR verantwoordelijke

  Als HR vertrouwenspersoon rapporteer je aan de zaakvoerders en sta je in voor : 1. Het bezoldigingsbeheer van de arbeiders en bedienden 2. Het coördineren en opvolgen van opleidingen 3. Het ondersteunen van aanwervingsactiviteiten & HR projecten 4. Coördinatie van het wagenpark, de verzekeringen en medische onderzoeken

 • Mechanical Design Engineer - machinebouw (m/v)

  Als mechanical designer ben je verantwoordelijk voor het ontwerp en uitdetaillering van nieuwe machines op maat van de klant. • Je bent verantwoordelijk voor de mechanische ontwikkeling van machines, op basis van een idee of een gedetailleerde specificatie van de klant • Je begeleidt de productie en montage bij het maken van de stukken en de montage van de machines • Je stelt mee het technisch dossier op • Je hebt contact met klanten en leveranciers voor de door jouw toegekende projecten • Je rapporteert aan de manager mechanical engineering

 • Business Controller

  Binnen de afdeling Management Control zal je functioneren als Management controller en verantwoordelijk zijn het aanleveren van de management reporting en analyses. Je rapporteert aan Head of Control. - Je maakt de rapporteringen op en voert analyses uit voor het management om de juiste beslissingen te kunnen nemen, de strategie te bepalen en de vooropgestelde doelstellingen te behalen - je werkt nauw samen met de verschillende afdelingen en bezorgt de nodige output - je werkt autonoom en respecteert de regels en het beleid van de afdeling en de verschillende entiteiten waarvoor je analyses zal maken - je maakt analyses van de inkomsten, uitgaven en vergoedingen en vergelijkt deze met de budgetten om er zeker van te zijn dat er geen inconsistenties zijn en dat de maandelijkse correct zijn - in samenwerking met de Junior Controller lever je de cijfers aan voor de verschillende bedrijven - je staat in voor de publicatie van de dashboards van de Groep en andere terugkerende rapporten. - Je analyseert de maandelijkse resultaten en bezorgt aanbevelingen - Je maakt rapporten op voor elke portfoliomanager, per BU en op bedrijfsniveau - Je analyseert de evolutie van de financiële doelstellingen van elk bedrijf per BU - Je assisteert bij het ontwerpen en optimaliseren van rapporteringen in Qlik-interface - Je zorgt voor het optimaliseren van de verschillende tools (KPI-tracking) - Je coördineert het jaarlijkse budgetteringsproces en de forecast - Je bent een echte business partner en ondersteunt de Head of Management Control - Je staat in voor de consolidatie in samenwerking met de Junior Controller. - Je neemt deel aan diverse projecten om de de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren

 • HR Business Partner

  Als HR manager ben je de full scope HR business partner voor onze geïntegreerde winkels in de Brusselse regio. Je verzoent de lokale noden en de objectieven van het terrein met de nationale HR strategie, processen en beleid. Zo draag je bij tot de optimalisatie van het beleid.

  • Business Partnering: Je ondersteunt, adviseert en coördineert alle HR & sociaaljuridisch gerelateerde vraagstukken van leidinggevenden en medewerkers in jouw winkels. Je verzekert een goede communicatie en een goede relatie tussen alle betrokken partijen: je district manager, de store managers, de departementen op het hoofdkantoor, de vakbond, change coaches etc. Je voert het HR-beleid uit en zorgt voor de naleving van de HR-kalender (evaluatie, salarisbeoordeling – …).
  • Coach: Je neemt de rol op van HR coach voor de medewerkers en leiders (talent management, people management, sociale relaties, interne communicatie etc.). zo draag je bij aan de ontwikkeling van een HR cultuur.
  • Change agent: je ondersteunt de implementatie van veranderingen. Je vormt en ondersteunt de leidinggevenden op vlak van communicatie, implementaiebeheer en de HR-werking.
  • Social Relations: je beheert samen met het management de (in)formele contacten met de sociale partners met als doel een positief sociaal klimaat te creeëren en te anticiperen op eventuele issues.
  • Projecten: Je werkt HR-projecten uit.

 • SAP Functional BO BI expert

  To enforce their BI CoE, our client is looking for a SAP Functional BO BI Expert

 • Senior Recruiter

  Hoofdtaken •Je bent eindverantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers in België van op afstand ondersteun je de rekrutering voor de vacatures buiten België, momenteel is dat voornamelijk voor Nederland en Duitsland (gesprekken via Skype, zoeken naar lokale partners,…).? •Je coördineert de verschillende fases van het selectieproces en volgt de voortgang op •Je gaat actief op zoek naar geschikte kandidaten via cv-databases en sociale media: VDAB, Stepstone, Facebook, LinkedIn, … •Je screent binnenkomende cv’s en voert selectiegesprekken met zowel interne als externe kandidaten •Je maakt salarisvoorstellen op, je stelt ze voor aan kandidaten en zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers goed onthaald worden. •Je verzorgt regelmatige rapportering over de uitgevoerde acties en resultaten; •Je staat in voor de integratie en opvolging van de nieuwe medewerkers •Je biedt ondersteuning aan en bent back-up van je collega’s in periodes van vakantie, pieken in de workload, grote evenementen,… •In samenwerking met het departement Communicatie zorg je voor gerichte marketingcampagnes. •Je vertegenwoordigt het bedrijf op diverse rekruteringsevenementen: jobbeurzen, campusrekrutering evenals de organisatie van jobdagen •Je voert exitgesprekken •Je bent een ambassadeur van het bedrijf en zorgt voor de aanwerving van gepassioneerde kandidaten met een ondernemersmentaliteit en een sterke teamspirit

 • Advocaat - medewerker

  Als de nieuwe advocaat sociaal recht is je voornaamste opdracht het verzekeren van een efficiënte advisering, begeleiding en procesvoering ten behoeve van de bestaande cliënten. Je beheert de dossiers hierbij van A tot Z. Je zal actief zijn in o.a. de volgende domeinen: ontslag, aanwerven en tewerkstellen, arbeidsorganisatie, sociale audit, sociaal strafrecht, loon en extralegale voordelen, sociale zekerheid, privacy op het werk,…

 • Relationship Manager - Brussels

  You will have a administrative, legal and coordinating role in supporting the Relationship Manager(s) in all types of transaction work such as: mail forwarding to clients; management of legal entities, client acceptance, etc… You are responsible for assistance with the drafting of company documents such as approval of the accounts, changes of directors/managers, changes of the company address, keeping the shareholder’s registers up to date as well as all regulatory aspects of these operations (publications, filings, ….); You will maintain a database including the due dates for the annual shareholder’s meetings of the companies managed by the client. You will prepare the client acceptance files together with the Relationship Manager(s); You will have contacts with team members within the company (wordwide) and with clients, notaries, banks, lawyers and other professional intermediaries with the purpose to manage the transactions conducted as from our client.

 • Functional Analyst BI (SAS)

  Voor de versterking van het team BICC (Business Intelligence Competence Center) is onze klant op zoek naar een ervaren ‘Functional Analyst’. De Functional Analyst analyseert en vertaalt “requirements” in een functioneel design, rekening houdend met het kader (de bestaande architectuur, de technische mogelijkheden en beperkingen, …), implementeert en onderhoudt specifieke applicaties, zorgt voor end user support binnen zijn/haar scope. Belangrijkste verantwoordelijkheden 1. Functionele analyse Business analisten bijstaan bij het opstellen van hun dossiers/Business Requirements en de eindverantwoordelijkheid op zich nemen voor wat betreft de kwaliteit van het geleverde functionele project met als doel het bepalen van de potentiële functionele aanpassingen en/of verbeteringen aan de subsystemen.

  • Organiseert desgevallend reviews.
  • Voor de complexere projecten functionele analyses van de systemen uitvoeren in samenwerking met de business vertegenwoordigers.
  2. Technisch ontwerp De eindverantwoordelijkheid dragen over de kwaliteit van het geleverde technische project en zo de ontwikkeling garanderen van een beheersbaar systeem dat beantwoordt aan de standaarden en dat is geïntegreerd in het landschap van bestaande IT-systemen.
  • Organiseert desgevallend reviews.
  • Nagaan of de technische analyse beantwoordt aan de functionele vereisten..
  3. Naleving van de standaarden Werken in overeenstemming met de standaarden die van toepassing zijn binnen de onderneming, actief toezien op de toepassing van de standaarden in het kader van projecten om op een uniforme manier toepassingen te ontwikkelen. 4. Business Requirements Ervoor zorgen dat de Business Requirements begrepen worden, vanuit functioneel standpunt, ze kritisch evalueren en controleren om alternatieven voor betere oplossingen te kunnen voorstellen:
  • Deelnemen aan het definiëren, wegen en controleren van de scope van het project.
  • Valideren en accepteren van de Business Requirements
  5. Coördinatie vaardigheden De planning beheren en follow-up verzorgen voor diverse sub projecten, zodat ze verlopen volgens de overeengekomen standaarden, dit wil zeggen volgens belang, prioriteit, budget, gewenste realisatiedatum en relevantie.

 • Accountant

  Als Accountant zal je verantwoordelijk zijn voor de boekhouding van vijf vennootschappen via Exactonline. Je beheert deze is samenwerking met buitenlandse boekhoudkantoren en een externe revisor. Je staat in voor de volgende taken: - algemene boekhouding - banken - BTW (BE) - aankoop/approvalflow in 5 verschillende landen in hoogtechnologisch bedrijf - goedkeuringsflow via blue10/exactonline beheren en controleren en verder automatiseren tot volledig virtuele boekhouding - fiscaliteit - contacting/legal, HR , facilities,...(admin taken) - doorgroeimogelijkheden naar controller / back up CFO/HR director Dit bedrijf is actief in vijf langen: België, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Amerika met lokale boekhouders. De volledige boekhouding zit in België waar ook alle beslissingen worden genomen.

 • Test Coordinator

  The test coordinator manages the test team within the project. He is responsible for the budgeting (estimation), planning, and organization of all test activities within the test project. Drawing up test plans, progress reports, final reports, directing and executing the test process. In addition he is responsible for reporting on the quality of the ‘test object’. The Test coordinator reports to the IT Service Transition Manager. TASKS, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

  • Reaching agreement with the project leader and product owner about the test assignment and expectations
  • Ensuring test means is available on time
  • Communication about all test matters within the project team and towards IT Release Management
  • Transfer of the testware to the product owner after release to production
  • Allowing use of all agreed test methodologies
  • Creating and maintaining of test plans
  • Planning and follow-up of both IT and Business Tests (Resources)
  • Managing the project test team for test preparation test execution, test automation and performance testing
  • Overseeing the planning, budget and execution of the test plans
  • Reporting on the progress, quality of the test process and defects

 • Paralegal Europe

  As a paralegal, you will provide legal assistance to RPM operating companies in the Europe, Middle East and Africa (EMEA) region. Your legal tasks will be the following:

  • Work with the US based legal team, European team members and outside legal counsel throughout Europe to ensure that filing deadlines are met; board meetings are held and projects stay on track;
  • Assist with a variety of corporate secretarial matters, which may include forming, merging and dissolving entities, as well as capital increases, decrease and dividends;
  • Coordinate restructuring projects, which includes, reviewing drafts for accuracy, coordinating signatures, updating step plans, scanning and circulating final signed copies to the team and updating the Global Entity Management Database;
  • Update and maintain the Global Entity Management Database and upload documents on to the database;
  • Work with European based tax/accounting team to follow-up on the filing of annual accounts and checking to see if main figures are in line with what is reported in HFM;
  • Follow-up on the receipt of all tax returns;
  • Follow-up on summary schedules and perform other tasks as assigned.
  • Work in close collaboration with the EMEA Tax Director and help on a variety of matters.

 • Legal & Compliance Counsel EMEA - RPM

  As a legal counsel and compliance manager, you will provide legal and compliance guidance, assistance and oversight to RPM operating companies in the Europe, Middle East and Africa (EMEA) region. Your legal tasks will be the following:

  • Provide legal support and guidance to RPM International and its subsidiaries
  • Review and negotiate contracts for subsidiaries
  • Assist with application for, administration of and maintenance of intellectual property rights for operating companies
  • Assist with entity management and maintenance, including maintenance preparation and review of required filings for subsidiaries
  • Assist with engagement and oversight of external legal advisors for operating companies
  • Assist operating companies with litigation management
  • Assist with other matters as requested by Operating Group attorneys
  Your compliance tasks will be the following:
  • Assist with coordinating and implementing an effective compliance program for operating companies
  • Supervise operating company compliance as requested by Operating Group compliance advisors
  • Conduct risk assessments at operating companies
  • Maintain and administer The Values and Expectations of 168 and operating company Codes of Conduct
  • Assist with third party due diligence and training
  • Manage Hotline reports in EMEA region
  • Supervise and conduct internal investigations, as required.
  You will report to the RPM International Inc. General Counsel based in the US. You will be part of the EMEA team (finance, tax) in Nivelles.

 • Incident Coordinator

  De Incident Coordinator ziet erop toe dat alle stappen in het Incident Management process worden gevolgd. Incidenten worden opgelost om de business impact zo beperkt mogelijk te houden. Een Incident Coordinator coördineert een Major Incident van begin tot eind en verzorgt de communicatie erover. Daarnaast faciliteert hij/zij tijdige opvolging van minder prioritaire incidenten bij de diverse support teams.

  • De effectiviteit van het Incident Management proces is je stokpaard en daar waak je over!
  • Analyseren van incidentinformatie en impacts, herkennen van trends en voorstellen formuleren en/of uitwerken ter verbetering van de interne processen en procedures.
  • Classificeren, coördineren en communiceren (naar Business en naar Technology) bij cross-functionele en complexe incidenten en zo nodig escaleren.
  • Deelname in audit activiteiten gerelateerd aan het Incident Management proces
  • Rapporteren over KPI’s die betrekking hebben op het Incident Management Proces.
  • Samen met het team transparante rapporteringen (status en voortgang), alsook controle houden op de operationele uitvoering en naleving van de processen en procedures.
  • Wekelijkse en maandelijkse managementrapportering voor incidenten opstellen.
  • Opsporen van mogelijke problemen en toewijzen aan Problem Coordinator
  • Je werkt samen met derde partijen en reikt oplossingen van incidenten aan over verschillende partijen heen.

 • System Desk engineer Wintel

  Het System Operations team is op zoek naar een Senior/Expert Wintel- Engineer met bewezen ervaring in het managen van Wintel- omgevingen. In je rol ondersteun je de huidige Wintel server infrastructuur en neem je een leidende technische rol op in Wintelinfragerelateerde projecten. Jouw taken zien er hoofdzakelijk als volgt uit:

  • Ondersteuning van de dagelijkse system operaties zoals deployments, maintenance, patching, upgrading,
  • securing,…
  • Sturen, onderhouden en optimaliseren van de bestaande Wintel- omgeving
  • Versterking bieden in een on-call 24/7 support team
  • Meewerken in het ontwerpen en implementeren van een infrastructure as a service oplossing op basis van Microsoft
  • System Center.

 • Test Lead (software testing)

  The candidate will become a test lead of the GFM QA test team. The team consists currently of the test team manager and four test leads that are working for and within different PSM teams (Product Support and Maintenance teams). The candidate will be responsible for and integrated within one PSM team. A PSM team implements projects and services (enhancements, maintenance and support) for the products where the team is responsible for. These PSM products together with the products of other PSM teams define the GSmart suites. The suite is released in multiple variations, for different internal and external customers. Development and testing within PSMs is agile based: using SCRUM, based on priorities. Within Fluxys PSM teams, the test lead is the test professional that drives testing in cooperation with the PSM team lead. Testing is done also by the other PSM team members (analysts and developers). As test lead (30%) of the PSM team, the candidate will Do the necessary checks and follow-up to support the PSM team (s)he collaborates with to ensure the quality of the team work related to the test processes:

  • Defect management
  • Test tool usage (TFS test hub - Web based)
  • Test preparation, execution and management
  Lead the PSM testing during the iterative release development:
  • Functional, non-functional and regression testing
  • User Acceptance testing by the different customers and their business users
  • General test administration and work management in TFS (test plans, TFS testing tasks mgmt, etc)
  As tester (70%) of the PSM team, the candidate will Prepare and execute manual test scenarios while keeping an eye on test automation opportunities for the developers of the team. As member of the QA test team, the candidate will
  • Daily work together with the other test leads to ensure the test process as defined in Fluxys is implemented in the different PSM teams and coherent across the PSM teams.
  • Report in the QA team weekly meeting on status and issues for the PSM team responsible for, and consult on improvements, approach and steps to take for next week as test lead.
  The candidate will be asked to acquire in-depth knowledge of the business problem and the application(s) under test, which due to the complexity typically requires a long-term investment of the candidate in learning the system under test.

 • Big Data Engineer (Hadoop)

  Maintenance and solution delivery in a highly critical production environment. Setup and support big data infrastructure services (e.g. Hadoop). 24/7-support for a week (on call) and/or releases during weekends on a regular base (every 4/5 weeks). Working hours normally from 7.00/9.00 and 16.00/18.00 (flexible). Possibility to decentralize working (Leuven and/or Mechelen) or Telework (@home, 2d/week). Processes (incident, release, DRP, …) and scope can be volatile since this is a young team and platform.

 • Application Support Engineer

  Doelstelling van de functie Beheren van operationele systemen (m.a.w.: applicaties, toepassingen). Binnen de beperkingen van tijd, kwaliteit en budget, de nodige onderhoudsopdrachten uitvoeren voor de toegewezen systemen. Het Application Services team definiëren we als de organisatievorm waarbinnen verschillende ICT-processen toegepast worden, en waarvan we hieronder de belangrijkste kort beschrijven:

  • Incident management : het onderzoeken (en oplossen) van problemen die optreden in de verwerkingen van de systemen.
  • Call management: het leveren van informatie over het systeem aan de systeemgebruikers en raakvlakken (projecten, voorstudies, andere Serviceteams, onderaannemers).
  • Release management
  • Change management: het onderzoeken van aanvragen tot wijziging van de systemen, alsook de end-to-end uitwerking en invoering van de gevraagde wijzigingen.
  De Application Engineer moet in staat zijn om betrouwbare oplossingen te identificeren en op te pakken voor alle technische issues om ervoor te zorgen dat (interne) klanten afdoende ge-serviced worden.

 • Storage SAN/NAS (IBM/NetApp)

  Het System Operations team is op zoek naar een Senior/Expert Storage- Engineer met bewezen ervaring in het managen van Storage- omgevingen. In je rol ondersteun je de huidige Storage infrastructuur en neem je een leidende technische rol op in Storageinfragerelateerde projecten. Jouw taken zien er hoofdzakelijk als volgt uit:

  • Als system engineer storage installeer en configureer je alle storagecomponenten (Fibre Channels, HBA’ s, Loops,
  • Switches, SAN, NAS, Zoning, LUN (Masking), Volume Management, RAID, Mirroring, Backup and Recovery, Media
  • Management…).
  • Je werkt mee aan de verdere uitbouw van het storage platform en de dienstverlenging.
  • Je biedt 2de en 3de lijnondersteuning voor shared en dedicated storage omgevingen.
  • Je zorgt ervoor dat de documentatie, instructies, procedures en kennis up-to-date worden gehouden.
  • Je bepaalt mee de standaarden en best practices voor de infrastructuur /applicaties teneinde een duurzame
  • oplossing te kunnen bieden in lijn met de verwachtingen van de business.
  • Samen met je collega’s sta je stand-by om 24 uur service te kunnen leveren.
  • Je bent bereid om operationele taken op te nemen.
  • Je werkt mee aan het automatiseren van taken die momenteel manueel gebeuren.

 • Mechanisch ontwerper (m/v)

  Als mechanical design engineer sta je mee in voor de ontwikkeling van hightech machines voor de farmaceutische sector. Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: * Design en ontwikkeling van nieuwe machines, van concept tot detailtekeningen * Je voert FMEA’s uit ter voorbereiding van het ontwerp * Daarnaast ga je bestaande toestellen testen en verder ontwikkelen * Je werkt nauw samen met projectleider en team * Je hebt contacten met leveranciers * Je assisteert in de opbouw van prototypes/testing

 • Technisch Tekenaar 3D Machinebouw (m/v)

  Je wordt betrokken bij het ontwerp vanaf het moment dat er een concrete vraag is van de klant. Hierbij geef je schetsen en ideeën verder vorm tot in de details van transportinstallaties en machineonderdelen. Dit doe je aan de hand van het 3D tekenprogramma Solidworks. Jouw takenpakket:

  • Lay-outs en onderdeeltekeningen opstellen
  • Het maken van technische dossiers
  • Waar nodig pas je productietekeningen aan in overleg met de klanten.
  • Opmeten ter plaatse samen met de zaakvoerder

 • Interim Management - HR Freelancer

  To fill the HR interim positions, USG Professionals is looking for HR Freelancers (junior, mid-level or senior) who have a strong background in one specific HR area, such as recruitment, talent acquisition, payroll, compensation & benefits, coaching, people management, change management, project management, .. Examples of HR interim projects are: • temporary assignments to replace a HR professional (HR Business Partner, HR Generalist, Recruiter); • Handling company’s payroll • Replace the HR Manager during maternity leave; • a mid-sized company wants long-term general HR assistance for 3 days a week. • Replace the HR Compensation & Benefits Officer (to replace temporary the person who goes to the pension) One of our key values is flexibility. Some projects require full-time availability of the interim professional, whereas others can be carried out during a mutually agreed upon number of days per week or per month.

 • Project Ingenieur (m/v)

  Als projectingenieur ga je ontwikkelings- en verbeterprojecten opzetten en beheren. Je bepaalt de functionele vereisten van je project gebaseerd op de noden van de filialen. Het kan hier zowel gaan over eigen ontwikkelingen (met in-house project-teams) als samenwerking met externe ingenieursbureaus - Je identificeert opportuniteiten om nieuwe procestechnologieën te gebruiken om de bestaande processen te verbeteren of nieuwe processen en producten te creëren: o.a. het definiëren van de procesflow, het modelleren van procesvariabelen, het identificeren van de nodige uitrusting alsook het maken van een inschatting van de kostprijs - Je identificeert de functionele vereisten van het project in samenwerking met het management in de filialen, engineering of externe partners - Vanuit de conceptfase sta je in voor de uitvoering/en of aansturing van je project: labdemonstraties, prototypes, het in productie brengen en het begeleiden van de verschillende operationele fases. Hierbij onderhoud je een effectieve communicatie met de development collega’s, project teamleden en externe partners - Je organiseert het ontwerp, prototyping en productieproeven. Je voert/stuurt de nodige testen uit/aan en analyseert de resultaten - Daarnaast lever je ook ondersteuning op vlak van de implementatie van nieuwe technologieën binnen de verschillende filialen - Je voorziet de tekeningen, samples, handleidingen voor de technische documentatie sets - Tenslotte assisteer je in de training en functionele begeleiding van eindgebruikers met betrekking tot nieuwe technologieën en systeemontwikkelingen

 • R&D engineer Valve systems

  Als R&D engineer maak je deel uit van een multidisiplinair team. Je bent verantwoordelijk voor:

  • Het vastleggen van het ontwerp samen met de CAD designers
  • Het begeleiden van technische discussies met leveranciers en klanten om zo tot een overeenkomst te komen in ontwerp en specificaties van het product.
  • Ontwikkeling van algemene ADVP’s (analyse design and validation plans)
  • Opvolging en rapportage van de ADVP’s
  • Identificatie van mogelijke patenten van concepten/ontwerpen en het signaleren van mogelijke inbreuken op bestaande patenten bij het ontwerpen van nieuwe producten.
  • Analyseren van resultaten, formuleren van conclusies en het aanbrengen van design verbeteringen samen met het development team
  • Gebruik maken van statistische en DOE technieken
  • Aanbrengen van product en proces verbeteringen door middel van het standaardiseren van het proces of het doorvoeren van kost besparende acties

 • Electrical Design Engineer - machinebouw (m/v)

  • Als Electrical design engineer ben je verantwoordelijk voor het elektrische (hardware) ontwerp van projecten rond machinebouw op basis van een offerte, lastenboek en pre-engineering van de projectleider of projectingenieur.
  • Deze werk je zelf of met hulp van een assisterende hardware designer/tekenaar uit.
  • Je vertrekt vanuit een wit blad en gaat de vraag van de klant omzetten naar een concreet ontwerp
  • Je gaat de elektrische schema’s ontwerpen en uittekenen
  • Je stelt materiaallijsten op en initieert de bestellingen
  • Je stelt mee de nodige elektrische documentatie op voor de machines en elektrische werken
  • Je volgt je projecten op tot en met de montage/opstart
  • Je werkt voor de jouw toegewezen projecten nauw samen met de projectleider en projectingenieurs en hebt regelmatig contacten met de klant en toeleveranciers

 • Legal Coördinator

  Ben jij een expert(e) in het organiseren en het bieden van juridische en administratieve ondersteuning? Zijn het beheer en de afhandeling van juridische dossiers & contracten en de merkenportefeuille een echte uitdaging voor jou ? Dan ben jij alvast de kandidaat die we zoeken! Als Legal Coördinator binnen het Legal departement van Delhaize sta je in voor volgende taken: • Je beheert en volgt de toegewezen juridische dossiers op, rekening houdend met het wettelijk kader en in lijn met de afgesproken objectieven; • Je stelt en volgt bepaalde overeenkomsten en juridische documenten op met het oog op een zo gunstig mogelijke positie voor de onderneming en met een maximale beperking van de risico’s; • Je helpt bij het managen van de merkenportefeuille door o.a. het afhandelen en opvolgen van bepaalde formaliteiten die hiermee verband houden; • Je geeft ondersteuning voor het verzamelen, analyseren, interpreteren en beschikbaar stellen van relevante gegevens en het samenstellen van rapporten en analyses om de medewerkers te voorzien van de nodige juridische informatie; • Je biedt operationele en administratieve support aan de Practice Group en de legal counsels om een vlotte en efficiënte werking ervan te verzekeren;

 • Recruitment Specialist/Manager

  manage and coach a team of enthusiastic recruiters, responsible for full cycle recruiting including: screening, sourcing, offer processing, negotiation of offers, consultation with hiring managers and partnering with business partners on hiring strategies. provide cross functional leadership to HR and business partners as it relates to recruitment programs. provide guidance to the recruitment team in driving the recruiting process, from sourcing to offer acceptance, including developing job offer recommendations and closing/negotiating strategies. identify, source and engage candidates through traditional and innovative resourcing approaches, such as career fairs, campus recruitment, social media, etc., to attract high quality talent. partner with internal hiring managers to develop strategies to source, attract, screen, recruit and select high quality candidates. develop new strategies and programs to promote company brand and to maintain a qualified pipeline of candidates. keep up-to-date on talent market trends and propose viable solutions. review and improve recruiting processes to ensure best practice and efficiencies for hiring managers, HR Team, and candidates experience. establish and maintain a good professional relationship with temporary staffing agencies and external partners. generate recruitment analytics as needed.

 • Legal Counsel

  In een organisatie die volop groeit, zoekt onze klant een Legal Counsel om het juridische team te versterken. Als Legal Counsel zal je deel uitmaken van de juridische dienst. Daarbij is het de bedoeling om nieuwe dossiers en projecten op te nemen en als een echte partner de business op vlak van Legal te ondersteunen. Je bent verantwoordelijk voor: • Het opstellen van contracten zoals: handelsovereenkomsten (vervoers- en partnerschapsovereenkomsten), algemene voorwaarden, financiële contracten, dienstencontracten, aankoopcontracten, contracten met buitenlandse dochterondernemingen,…; • Het opmaken van modelcontracten; • Het voeren van onderhandelingen over contracten en akkoorden; • Het formuleren van juridische adviezen en aanbevelingen voor de ad hoc juridische vragen die door de business worden gesteld; • Het beheer van de relaties met de advocatenkantoren; • Het opleiden van de werknemers van de onderneming; • Het helpen bij de realisatie van concrete projecten die de activiteiten van de onderneming aanbelangen;

 • Tool engineer molds (m/v)

  • Je ontwerpt spuitgietmatrijzen (Molds) in 3D CAD (Pro Engineer/Creo) volgens specificaties (plichtenbundel en producttekening). • Je biedt technische ondersteuning tijdens de bouw, het debuggen en de aanloopfase in de productie van matrijzen. Je komt in contact met de matrijzenbouwers en de operatoren die de matrijs op punt stellen. • Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor jouw eigen ontwerp. • Je verleent technische ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe producten en processen. • Ook productveranderingen, kwaliteitsverbeteringen, fouten zoeken, procesoptimeringen en andere productiegerichte onderwerpen behoren tot je takenpakket.

 • Process Technologist (m/v)

  • Je fungeert als technisch kennisdrager en aanspreekpartner voor de betrokken technologiën en processen binnen de afdeling. • Je biedt dagelijks technische ondersteuning in productie, dit van grondstof tot en met eindproduct. • Je streeft naar processtabiliteit. Je begeleidt de medewerkers in Molding om deze stabiliteit te borgen (door middel van documentatie, ondersteuning, kennisoverdracht naar de werkvloer, ...). Je hebt een coachende en ondersteunende rol bij het opleiden van medewerkers. • Je analyseert de problemen die zich voordoen (door beroep te doen op metingen, technische analyses, externe contacten (EMEA / GLOBAL + leveranciers) en opgedane ervaring) en streeft naar structurele oplossingen die gedragen worden door de medewerkers en conform zijn met alle veiligheidsnormen. Je maakt daarbij optimaal gebruik van de continuous improvement tools. • Je draagt bij tot een continue verbetering van de processen en de kwaliteit van het eindproduct. • Je staat mee in voor de behandeling van interne/externe klantenklachten. • Je ondersteunt de repair bij storingen (mold/machine). • Je formuleert adviezen en helpt mee bij het vastleggen van het concept en lastenboek bij de design van nieuwe processen, dit in samenwerking met de afdeling. • Je staat in voor het implementeren en borgen van nieuwe technologieën en aangewende oplossingen tijdens de aanloopfase van nieuwe processen naar serieproductie. • Je definieert en coördineert verbeteringsprojecten (bv. reduceren van repairkost, reduceren van machinestilstanden, standardisatie, ...). • Je bent steeds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. • Je staat mee in voor het opmaken van het investeringsbudget van molding, het definiëren en het coördineren van cost savings projecten (CCSI/OMP/VAVE) van molding, het opmaken van investeringsdossiers, alsook het optimaliseren van processen met als doel stabiele en robuuste processen te bekomen en te sustainen om de doelstellingen van molding en de plant te realiseren.

 • Mechanisch ontwerper (m/v)

  • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp, inbedrijfname en release van het design gedeelte van diverse automatiseringsprojecten: deze bestaan uit nieuwe, hoogtechnologische automaten met geïntegreerde technologieën (bijvoorbeeld precisie wikkelen van koperdraad, weerstands lassen, over spuiten van contacten, testen, ...). • Designen in 3D creo van de automaat (of modules ervan) en opmaken van bewegingsdossiers als input voor de programmeurs. • Uittekenen en bematen van alle onderdelen van de automaat die moeten worden vervaardigd alsook bepalen van de benodigde catalogusprodukten (robots, ventielen, transportsystemen,...). • Waar nodig m.b.v. software simulaties lopen (sterkteberekeningen,...). • Verlenen van technische ondersteuning aan de mechaniekers bij de opbouw en debugging van de automaat. • Maken van risico analyses en safety studies (CE). • Samenwerken met externe leveranciers met betrekking tot de integratie van externe componenten of processen in automatisatieprojecten. • Je neemt actief deel aan de projectmeetings met het cross-functioneel team (programmeur, machinebuilder, line engineer en jezelf), meedenken op alle projectgebieden en garanderen dat alle designs tijdig worden opgeleverd. Teamwerk is zeer belangrijk. • Je organiseert concept- en designreviews. • Je werkt mee aan de technische uitwerking voor het opmaken van offertes.

 • Business Anayst / Controller

  Voor onze klant vlakbij Gent zijn wij op zoek naar een Business Controller / Business Analyst. Je zal deel uitmaken van het financieel team en rapporteert rechtstreeks aan de Business Support Manager. Volgende zaken behoren tot jouw takenpakket: · Je bent verantwoordelijk voor opvolging van de business plannen. · Maandelijks doe je variantie analyses (actuals vs budget) · Je doet de rapporteringen voor de shareholders. · Je stelt periodieke rapporteringen op voor de verschillende afdelingen van het bedrijf · Je bent verantwoordelijk voor de budgettering & forecasting tijdens het jaar. · Je doet de opvolging van de compliance binnen het bedrijf

 • Project Engineer ALUS

  Als Project Engineer Alus ben je verantwoordelijk voor de opvolging, opstart en verificatie van een farmaceutische productie eenheid . Daarnaast sta je als Project Engineer Alus in voor projecten voor het automatisch laden en ontladen van vriesdrogers (Freeze dry ALUS systemen) van aseptische producten en het trainen van productie en onderhouds-personeel. In detail:

  • Een Project Engineer Alus voert Factory Acceptance Testing (FAT) uit bij machine leverancier.
  • Je biedt assistentie bij de installatie van het equipment on site.
  • Je staat in voor de communicatie met de leverancier.
  • Je volgt de planning op.
  • Je gaat probleemoplossend te werk bij de opstartfase van het equipment en analyseert en identificeert opstartproblemen.
  • Je stelt validatiedocumenten op en volgt deze op waarbij je hulp biedt bij validatie activiteiten door de leverancier.
  • Je voert zelf een aantal validatietesten uit.
  • Je staat in voor de start-up van de installatie en het opstellen en afwerken van punch-lists.
  • Je communiceert met de productie afdeling en je zorgt voor de overdracht van het project.

 • Manager Employment Consulting

  As a Manager Employment Consulting:

  • You will provide service in the area of national and international Employment Law, national and international Social Security. For example you will assist with social inspections, due diligence, HR policy matters (development and review),…
  • You assist the engagement manager in the organization of the client work and delivery of exceptional service;
  • You produce work of high quality in a consistent way;
  • You develop a positive relationship with the global network of the client and their personnel;
  • You provide an exceptional client service to your assigned clients and other stakeholders and act as the first line day-to-day contact for a number of defined clients;
  • You detect and assist in developing possible business opportunities;
  • You will supervise and motivate the junior consultants;

 • Senior Manager Employment Consulting

  • As an expert in domestic and international employment law you are responsible for all staff-related consulting such as hiring of staff, individual and collective dismissals, employment agreements, company policies and international assignments;
  • You provide high-level advice on social security treatment or international secondment;
  • You are responsible for handling the compensation and benefits;
  • You provide assistance with social inspections and you preform due diligence in the framework of merger and acquisitions;
  • You coach and manage an enthusiastic team of young employment consulting professionals;
  • You build up strong & long-term relationships with the clients;

 • Lab Technician Pre Clinical Development

  - De voornaamste en primaire verantwoordelijkheden worden het uitvoeren van een waaier aan routine en gespecialiseerde laboratorium testen, experimenten op dieren, monsters en experimentele procedures aanmaken en het assisteren van het gebruik van gespecialiseerd laboratoriumapparatuur en het analyseren van data dat door dit apparatuur gegenereerd wordt:- Cel cultuur van muizen- en menselijke cellen en van murine en menselijke primaire cellen;- Dieren (muizen) studies (tumor modellen);- Analysen van geharvesteerde cellen (tumorcellen, imuuncellen) gebruik makend van technieken zoals flow cytometry, ELISA, ELISPOT, CTL assay- Assisteren in het ontwikkelen van nieuwe technieken/analyses;- Deelnemen aan het onderhoud van apparatuur en labo’s.- Bijhouden van relevante documenten die gerelateerd zijn met aangaande experimenten. Zorgen voor een gedetailleerd labo boek- Helpen bij het oplossen van storingen bij experimentele technieken, analyseren van data en rapporteren van experimentele resultaten;- Inventaris opmaken en het bestellen van laboratorium benodigdheden.

 • Technisch-Commercieel binnendienstmedewerker (m/v)

  Technisch-commercieel: o Onze voornaamste uitdaging is de lange-termijn relatie met onze klanten. o Je grootste zorg is…de klant ontzorgen! o Je krijgt alle mogelijkheden (opleiding, tools etc) om je te verdiepen in de producten en de samenhang met hun toepassingen. o Je krijgt veel automomie en flexibiliteit om je commercieel én technisch uit te leven. o Het allerbelangrijkste is je service-gerichtheid. Een klant helpen motiveert je! binnendienst: o Je hebt telefonisch en schriftelijk (e-mail…) contact met je klanten, onderzoekt hun behoeften en adviseert hen de meest gepaste oplossing. o Je maakt offertes en volgt ze op. o Je werkt samen met de buitendienstmedewerkers en de service-afdeling. o Bijkomend kunnen in samenspraak nog andere taken worden toevertrouwd, afhankelijk van jouw interesses en vaardigheden.

 • Ontwerp Ingenieur machinebouw (m/v)

  Je werkt binnen het engineering departement van een bedrijf in de machinebouwsector. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de verschillende stadia van het mechanisch design van machines voor de behandeling van bulkgoederen Deze stadia omvatten:

  • analyse van specificaties en noden als basis voor het concept;
  • Uittekenen van het project in Inventor;
  • toezicht op de uitvoeringswerken;
  • eventuele aanpassingen.

 • Projectingenieur - Design (m/v)

  • Je wordt van jouw verwacht op projectvoorstellen op maat op te stellen: behoefteanalyse, calculatie (prijs), ontwerp, levertijd. • Volledige technische uitwerking en opvolging van het dossier: materiaalkeuze, technische specificaties • Aanmaken van technische tekeningen, opstellen van stuklijsten, aanvragen certificaten • Opvolgen van project in de werkplaats en op locatie (binnen- en buitenland) • Assistentie bij de montage • Technische ondersteuning van het salesteam • Klanten contacteren • Rapportage aan de engineering manager

 • Proces Validatie Ingenieur (m/v)

  Als proces-engineer ben je verantwoordelijk voor het industrialiseren, opschalen en klant specifiek maken van producten die uit de ontwerpfase bij R&D komen. Anderzijds is men als engineer verantwoordelijk voor de vrijgave van productoptimalisaties, procesverbeteringen en het uitwerken van werkmethodes. Het soort producten waarover we spreken zijn meetinstrumenten en manipulators. Je takenpakket kan onderverdeeld worden in 3 grote taken. • De productie van Hydris systemen (meetinstrument waterstof meting): o Je assembleert, test en kalibreert componenten en afgewerkte Hydris systemen o Je inspecteert inkomende componenten en deelsamenstellingen. Ook volg je externe leveranciers op o Je staat in voor de correcte werking van Hydris test systemen o Je beheert test en productie data o Je onderzoekt klantenklachten en invoert productverbeteringen toe o Doorgedreven van kennisopbouw van het Hydris instrument hoort er ook bij • Het omzetten van een ontwerp van R&D naar een industrieel product: o Kennisopbouw van instrumenten en andere productfamilies vanaf de ontwerpfase o Je controleert product documentatie bij leverancier o Je bewaakt en stuurt de assemblage van instrumenten aan o Je voert foutanalyse bij leveranciers uit o Je doet de vrijgave van product- en proceswijzigingsproces in het kader van optimalisatie van instrumenten. • Begeleiden van de implementatie in productie o Tenslotte stel je werkmethodes op of actualiseert de bestaande, geeft opleidingen aan operatoren intern of extern bij de klant

 • Mechanical Design Engineer

  • Je zorgt samen met de Tekenaar-Ontwerpers en de Product & Proces Engineers voor een "early involvement" in de nieuwe R&D projecten wat betreft het mechanisch design van de nieuwe producten en manipulatoren • Je bent verantwoordelijk voor de Design FMEA's na de design release geïnitieerd door R&D • Tijdens de ontwikkelingsfase volg je de Design FMEA's op en zorg je samen met de R&D project Manager dat de nodige design validatietesten uitgevoerd worden • Je zorgt samen met de tekenaar-ontwerpers voor het continu updaten van de design FMEA's bij kwaliteitsklachten of Engineering Changes • Je bent voor wereldwijd verantwoordelijk voor het mechanisch design van de producten van de productfamilies door u beheerd • Ook ben je voor manipulatoren verantwoordelijk voor het ontwerp • Tenslotte zorg je voor de wereldwijde documentatie van machines en hun spare parts

 • Project Consultant

  Als USG Finance- consultant werk je in vast dienstverband, maar voer je finance projecten uit bij onze klanten. Op die manier bouw je verder aan je expertise en kan je kennismaken met tal van types bedrijven, sectoren, omgevingen, culturen, …Projecten gaan van junior naar meer senior tot echte advisory- en solutions-opdrachten.Afhankelijk van je expertise, ervaring en voorkeur word je ingezet op een passend project in volgende domeinen: Financiële analyse, Business analyse, Pricing, Financial Controlling, Business Controlling,…

 • Mechanical Designer

  • Je werkt als lid van het ontwikkelteam voor automatische transmissies, hybride en volledige elektrische aandrijflijnen • Je neemt deel aan het ontwerp, verificatie en validatie van mechanische transmissie componenten • Je bent verantwoordelijk voor validatie door de ontwikkeling en het toezicht op testmethoden, monitoring en het gebruik van FMEA • Je initieert en ontwikkelt nieuwe concepten om transmissies te verbeteren • Je levert technische ondersteuning aan de montageafdeling • Tenslotte werk je in nauwe samenwerking met interne afdelingen zoals productie, kwaliteit, inkoop en met externe partners voor ontwikkeling en productie

 • Legal Interim Manager (m/v)

  Dankzij ons uitgebreide netwerk bij de meest uiteenlopende bedrijven en advocatenkantoren in heel het land, kunnen wij je de grootste selectie aan uitdagende tijdelijke projecten bieden. Je ontwikkelt een brede kijk op de bedrijfswereld, dankzij de verscheiden bedrijven waarmee we samenwerken, de verschillende sectoren waarin zij opereren, wisselende organisatiestructuren en teams,...Via onze andere Europese kantoren kunnen we je zelfs op internationale schaal een project aanbieden.BedrijfUSG Legal vormt de brug tussen jou en het bedrijf dat je nodig heeft. Wij nemen graag onze tijd om je te leren kennen en gaan op zoek naar je interesses. Zo vinden we steeds de juiste opportuniteit voor je voor een vaste job of een tijdelijk project. Nationaal of internationaal, want we hebben ook kantoren in vijf andere Europese landen. USG Legal gaat voor de juiste match, waarbij mensen altijd centraal staan. Dankzij dit credo bedienen we ondertussen een mooie en toonaangevende klantenportfolio.

 • Consultant Business Analyst (m/v)

  • Als Business Analist schakelen wij jou graag in om de bedrijfsprocessen en/of ICT toepassingen van onze klanten in kaart te brengen en te analyseren.
  • Op basis van jouw analytisch inzicht formuleer je voorstellen of neem je een aantal initiatieven die een impact hebben op de efficiëntie van deze processen en/of informatica toepassingen van onze klanten.
  • Je vervult een belangrijke brugfunctie tussen business en ICT en gaat de dialoog aan met de medewerkers van onze klanten en dit op elk niveau van de organisatie.

 • Consultant Functioneel Analist (m/v)

  • Als Functioneel Analist maak jij de vertaalslag tussen de business requirements en de functionele requirements van de ICT oplossingen die we voor onze klanten bouwen.
  • Je vergaart de vereisten door in dialoog te gaan met de medewerkers en het management van onze klanten.
  • Afhankelijk van de project methodologie (Agile, RUP, Waterfall..) modelleer je de vereisten met de gepaste technieken zoals use cases, user stories, UML diagrams en prototyping.
  • Je werkt nauw samen met project managers, business analisten en testers van zowel onze klanten als van onze eigen organisatie.

 • Developer .NET (m/v)

  Ter uitbreiding van ons Competence Center zoeken wij meerdereC# .NET developers.Als een ervaren .NET Developer zal je:

  • Zowel in house als op locatie van de klant deelnemen aan de technische realisatie en verbetering van de software modules gebaseerd op de analyses van onze business analisten
  • Deelnemen aan de migratie / redesign van modules
  • Creëren en aanpassen van de nodige technische documentatie volgens de gebruikte methodologie
  • Naast de initiële ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor de unit tests, bug fixes en het onderhoud van onze NET modules

 • Projectleider (Gebouwen) (m/v)

  Als Projectleider gebouwen ben je verantwoordelijk voor de gehele opvolging en coördinatie van (ver)bouw(ings)projecten.We zijn zowel op zoek naar Projectleiders aan aannemerskant als bij de bouwheer.In beide gevallen ben je :

  • verantwoordelijk voor de technische en financiële opvolging van belangrijke werven
  • onderhoud je regelmatige contacten met de klant, bouwheer/aannemer en leveranciers
  • respecteert budgettaire objectieven en leveringstermijnen
  Bij de aannemer volg je de volledige uitvoeringsfase op van A tot Z. Bij de bouwheer, binnen het domein Facility management, coördineer je zowel de studie als de realisatie!Type projecten: kantoorbouw, retail, utiliteitsbouw, industriebouw, …

 • Kwaliteitsingenieur (m/v)

  Voor één van onze klanten in de regio Antwerpen zijn we op zoek naar een Engineering Quality Engineer met het volgende takenpakket:

  • Correct kunnen interpreteren en toepassen van GMP regulations (US, EU, …), international standards (ISO, ICH, …) en bedrijfsgerelateerde Quality Standards in capital projects;
  • Coördineren van verificatie/validatie-activiteiten in projecten, in nauwe samenwerkingmet het projectteam en andere afdelingen.
  Je wordt het aanspreekpunt voor:
  • Engineering
  • QA voor validatie
  • Change control documenten
  • Verificatie /validatieaanpak bij project audits
  Je wordt coach van Project Ingenieurs op vlak van:
  • Verificatie
  • Validatie
  • QRM
  Interesse in deze vacature? Ontdek hier het profiel dat wij zoeken!

 • Ontwerper/Designer (Mechanical) (m/v)

  Als gedreven ontwerpingenieur ben je gebeten door het mechanical design virus.Je ontwerpt op basis van technische specificaties en uitgevoerde (sterkte)berekeningen.Je maakt de constructietekeningen op en detailleert deze voor de ontworpen onderdelen.Je voert designverbeteringen door aan bestaande producten.Aanmaken en vrijgeven van stuklijsten en tekeningen voor productie/assemblage behoort tot je takenpakket.Je werkt gedurende het hele ontwerpproces samen met collega's van de andere units binnen de ontwikkelingsafdeling.

 • Electrical Engineer (m/v)

  Electrical engineers worden bij USG Engineering ingeschakeld voor diverse functies afhankelijk van hun ervaring, competenties en interesses:Werkvoorbereider/calculator/technical assistant:

  • Analyse van de lastenboeken
  • uitwerken van technische oplossingen, gestaafd met werkfiches en certificaten
  • opmaken van de meetstaten, BOM (materiaallijsten)), werkbonnen en opvragen van offertes aan leveranciers
  • plaatsen en opvolgen van de bestellingen
  • opvolgen van de marktevoluties en concurrenten inzake materialen en technieken
  • zorgvuldig plannen en coördineren
  Tekenaar/ontwerper:
  • ontwerp en uitvoeringsplannen voor de elektrische schema’s en elektromechanische installaties conform de normen (AREI)
  • Autocad 2D – 3D – Eplan
  Projectengineer/leider:
  • eindverantwoordelijkheid voor de kwalitatieve uitvoering van de werken
  • teamleider (peoplemanagement)
  • opstellen en respecteren van budgetten
  • algememe administratie
  • spoc klanten, leverranciers, onderaannemers,...

 • Paralegal Consultant - Paralegal Project Team

  Je biedt juridische ondersteuning bij verschillende klanten en voor diverse projecten. Afhankelijk van het project zal je volgende taken uitvoeren:

  • Corporate Housekeeping en contract management voor Belgische en internationale bedrijven.
  • Het voorbereiden en opstellen van juridische documenten (vb: akten, contracten,...)
  • Je staat in voor uiteenlopend juridisch opzoekwerk en het up-to-date houden van juridische databanken.
  • In het kader van due diligence, bied je ondersteuning in de dataroom.
  • Het beheer van vastgoedportefeuilles
  • Het beheer van de juridische formaliteiten in het kader van IP.
  Je zal bij bedrijven op verschillende diensten aan de slag gaan, waaronder het juridische departement, maar ook op de HR afdeling, Finance afdeling, Quality afdeling,...Het is eveneens mogelijk dat je ondersteuning biedt aan gerenommeerde advocatenkantoren.

Copyright 2015 USG People